Indexatiebesluit 2017

Het bestuur heeft besloten om alle pensioenen per 1 april 2017 met 1,7% te indexeren. Lees meer…


Laatste uitgave

‘Rond pensioen’

Dit is de laatste editie van Rond Pensioen. Waarom? Dat lees je hier.


Herijking

visie, missie en strategie

Eind 2016 heeft het bestuur de visie, missie en strategie van het pensioenfonds herijkt.


Straks:

UPO in een nieuw jasje

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) heeft vanaf 2017 een nieuw jasje. Net als bij Pensioen 1-2-3 gaat het UPO gebruik maken van iconen.

Uitslag

Verkiezingen VO

Op 16 april zijn de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan (VO) gesloten. Lees hier de voorlopige uitslag. 

 

 

Heb je een vraag over je pensioen? De pensioendesk helpt je verder! Sandra Hoeffs (50) is boventallig bevonden tijdens de laatste reorganisatie en maakt zich zorgen over de gevolgen hiervan op haar pensioen.


De opschuivende pensioenleeftijd is veel in het nieuws. Ook tijdens de Tweede Kamerverkiezingen was het een ‘hot topic’. Ben je van plan om tot je AOW-leeftijd te blijven werken of speel je met de gedachte om eerder te stoppen?


Timo Meskers

Leeftijd: 24 jaar
Functie: Adviseur Wonen
Woont: ''in Amsterdam Zuid-Oost op twee minuten lopen van de Foppingadreef, maar ik ga in het weekend nog vaak terug naar Texel waar ik ben opgegroeid''


Lydia van Meeuwen

Leeftijd: 33 jaar
Functie: Reward Consultant
Woont: “in de Rivierenbuurt van Amsterdam op loopafstand van de Zuidas”


Vervroegen of
uitstellen

van je
pensioen

Prepensioen
omgezet in

extra
ouderdoms-
pensioen

Overige
wijzigingen

Bestuursleden Madeleine Jacobs en Joyce van Dorssen volgden dezelfde route naar het Bestuur. Via het Verantwoordingsorgaan (voorheen nog Raad van Deelnemers) kregen ze de smaak te pakken.


Met het stijgen van de jaren denk je misschien vaker aan je pensioen. Het kan ook zijn dat al die pensioenvragen je overvallen. Weet je bijvoorbeeld al op welke leeftijd je met pensioen kunt? Of misschien wil je wel gedeeltelijk stoppen met werken over een paar jaar? En dan het belangrijkste… passen al die wensen wel bij jouw financiële situatie? 


Wat zijn

de richtlijnen

voor indexatie?

Het bestuur heeft richtlijnen vastgesteld voor het toekennen van de indexatie.


Indexeren.

Hoe werkt het?

Elk jaar op 1 april probeert ABN AMRO Pensioenfonds de pensioenen aan te passen aan de prijsstijgingen van het voorgaande jaar.