Heb je jouw

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

al gelezen?

Begin juni heb je jouw pensioenoverzicht van ABN AMRO Pensioenfonds ontvangen.


Verkiezingen

verantwoordings

orgaan.

Stel je kandidaat.

Maart 2017 is het zo ver: dan starten de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan. Elke vier jaar worden hiervoor nieuwe leden gekozen.


Kan ik

naast mijn
pensioen

werken?

Dit is mogelijk, maar er gelden wel bepaalde regels voor werken naast je pensioen. Vanaf 1 juli zijn deze regels anders. Wat gaat er veranderen?


Help onze

communicatie 

verbeteren

Wil je meehelpen om de communicatie van ABN AMRO Pensioenfonds te verbeteren?


Heb je een vraag over je pensioen? De pensioendesk helpt je verder! Raymond van Waal vroeg zich af of hij ook extra pensioen kan opbouwen.


Voordat je met pensioen gaat kom je voor wat keuzes te staan. Misschien heb jij jouw wensen voor je pensioen al goed voor ogen, misschien kun je hier wel wat hulp bij gebruiken. Om het je makkelijk te maken hebben we de nodige informatie over met pensioen gaan verzameld en voor je in een handig stappenplan gezet.


Joëlle Veerman

Leeftijd: 28 jaar
Functie: Adviseur Inkomen & Vermogen
Woont: in Leiden op fietsafstand van haar werk “elke dag een thuiswedstrijd”


Marco Moers

Leeftijd: 34 jaar
Functie: Marketing specialist
Woont: woont sinds een half jaar in Amersfoort met zijn vrouw en twee dochters


Opgebouwd
en te
bereiken
pensioen

Wat staat
er nog
meer?

tip

Kees de Pee ging in 2009 met pensioen na een mooie carrière bij onder meer ABN AMRO. Stilzitten is echter niet aan hem besteed.


De hoogte van je uiteindelijke pensioen is ook afhankelijk van je individuele situatie. Als je je daarvan niet bewust bent, kan dat leiden tot onverwachte mee- of tegenvallers. Berty Hofman (54) is dit jaar boventallig geworden. Haar pensioenopbouw is daardoor gestopt.


Het jaarverslag van 2015 is vastgesteld. Op de website van ABN AMRO Pensioenfonds kun je het volledige jaarverslag vinden, maar we lichten hier graag een aantal zaken voor je uit. Pensioenland is volop in beweging, dus absoluut goed om je te verdiepen in hoe het pensioenfonds ervoor staat. Lees verder op deze pagina en op de volgende pagina.

Tijdlijn

2015

Bekijk de hoogtepunten van 2015.


Ontwikkeling

dekkingsgraad

De economische dekkingsgraad is in 2015 gestegen van 114% (eind 2015) naar 117%.


Nieuw

Financieel Toetsingskader

(nFTK)

Sinds 1 januari 2015 zijn de financiële en boekhoudkundige regels voor pensioenfondsen gewijzigd.


Premie

2015

De premie bedroeg in 2015
€ 327 miljoen.


Beleggingsresultaat

In 2015 heeft het pensioenfonds op de gehele beleggingsportefeuille een rendement behaald van 0,7%.


Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten bestaan uit de kosten voor pensioenbeheer en voor vermogensbeheer. Hoe ziet dit bij ABN AMRO eruit?


Samenstelling
van het

deelnemersbestand

Het aantal pensioenontvangers is gestegen, het aantal pensioenopbouwers is gedaald.

 


Balansen

De vereenvoudigde balans & staat van baten en lasten.


Indexatiebesluit

De pensioenen zijn op 1 april 2015 niet geïndexeerd, omdat in 2014 de prijzen niet zijn gestegen.